Odjel za ekonomsko – financijske poslove

Voditeljica Odjela:
Elizabeta Puzak

Kontakt:
01/ 4807 – 159
elizabeta.puzak@daz.hr

U Odjelu se obavljaju stručni poslovi ekonomsko – financijske naravi koji su važni za kvalitetno poslovanje  institucije  Arhiva, što podrazumijeva poslove evidentiranja svih događaja u ustanovi vezanih uz prihode, rashode, obveze i potraživanja; obavlja se obračun i isplata plaća i drugih materijalnih naknada zaposlenicima; vode se poslovi platnog prometa i obavljanje blagajničkih poslova naplate za izvršene usluge strankama i korisnicima usluga Arhiva.

To podrazumijeva upravljanje i provođenje aktivnosti  prema  računovodstvenim i zakonskim propisima  gdje se prati provedba i izvršenje proračuna u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter