Od stabilnog katastra do nove gruntovnice grada Zagreba i Zagrebačke županije

Međunarodni dan arhiva 2010.

  • Autori izložbe: Mirjana Gulić i Mladen Čumbrek
  • Skeniranje i obrada slika i plakata: Sebastian Tišlar
  • Autorica kataloga: Mirjana Gulić

Državni arhiv u Zagrebu čuva vrijedno arhivsko gradivo Prve i Druge katastarske izmjere i zemljišno – knjižnih odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu i općinskih sudova s područja Zagrebačke županije.

Tematskom izložbom i katalogom prezentirani su izabrani primjerci katastarskih upisnika, katastarskih planova i zemljišnih knjiga za razdoblje od sredine 19. do dvadesetih godina 20. stoljeća.

Izbor iz postava izložbe: