Kategorija: Nekategorizirano

Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove

Voditelj Odjela: Mihaela Barbaric, arhivistica specijalist Kontakt: 01/ 4807 – 167 mihaela.barbaric@daz.hr Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove ima zadaću prikupljanja, objedinjavanja i sistematiziranja dokumentacije o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Zagrebu....

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za mjesto arhivski tehničar (m/ž) (listopad 2020.)(završen) Natječaj za radna mjesta arhivist, arhivski tehničar, portir – čuvar (m/ž) (siječanj 2020) (završen) Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto arhivist Odluka o odabiru kandidata...

Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2020. godinu Izvješće o radu za 2019. godinu Izvješće o radu za 2018. godinu Izvješće o radu za 2017. godinu Izvješće o radu za 2016. godinu Izvješće o radu za...

Programi rada

Program rada za 2021. godinu Program rada za 2020. godinu Program rada za 2019. godinu Strateški plan za 2017. – 2019. godinu Program rada za 2017. godinu Program rada za 2016. godinu Program rada...

Javna nabava

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja i izdavanja e-računa Poziv za dostavu ponuda za obnovu pročelja  Izjava o nepostojanju sukoba interesa Pravilnik za provedbu jednostavne nabave Planovi nabave: Plan nabave za 2020. godinu: Sukladno članku...

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili kojima raspolaže Državni arhiv u Zagrebu, a koje se odnose na djelatnost samog Arhiva. Zakonom se...

Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskog gradiva uređena je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.)., Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99), čl. 4. do 7., i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva...