Natječaj za radno mjesto čistač/spremačica

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, Državni arhiv u Zagrebu raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

1. Čistač/Spremačica (za arhivsko gradivo), 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje),

Uvjeti:

1. NŠS, 2 godine radnog iskustva

Uz prijavu natjecatelji su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se obvezno testiranje i to: provjera posebnih znanja i vještina (materijali, sredstva, tehnike).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03). Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.
Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Prijave dostaviti na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 Zagreb s naznakom: “Za natječaj”.
O rezultatu izbora kandidati će bit obaviješteni u zakonskom roku.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter