Natječaj za radno mjesto arhivski tehničar/tehničarka

Državni arhiv u Zagrebu raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

1. Arhivski tehničar/tehničarka na određeno vrijeme odnosno do povratka nenazočne radnice, puno radno vrijeme – jedan / 1 / izvršitelj.

Uvjeti:

1. SSS /Gimnazija/, 2 godine radnog iskustva, stručni ispit za zvanje arhivski tehničar, poznavanje jednog svjetskog jezika, aktivno služenje MS Office-om.

Ukoliko se ne jave kandidati s položenim stručnim ispitom za zvanje  arhivski tehničar, u obzir dolaze pripravnici.

Uz prijavu natjecatelji su dužni priložiti:
–    životopis
–    presliku svjedodžbe
–    presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar
–    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
–    potvrda o poznavanju rada na računalu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).
Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
O rezultatu izbora kandidati će bit obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 Zagreb /za natječaj/.

Ravnatelj:
Darko Rubčić, prof.

Klasa: 112-07/11-01/01
Urbroj: 251-23-05/1-2011-2

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter