Najčešće teme i smjernice za istraživanje

Za olakšano traženje relevantnog arhivskog gradiva uputno je prikupiti određene podatke za pojedine teme:

Nacionalizacija/konfiskacija/eksproprijacija imovine (povrat):

 • ime i prezime vlasnika kojem je oduzeta imovina
 • tijelo koje je donijelo rješenje
 • broj i godina rješenja
 • broj z.k. uloška
 • izvod iz Katastra
 • svrha eksproprijacije (za izgradnju poduzeća, stambenog objekta itd.)

Upis stana/kuće u zemljišne knjige (do 1945.):

 • broj z.k. uloška
 • izvod iz Katastra
 • vlasnički list
 • rješenje o stanarskom pravu
 • adresa i godina izgradnje objekta
 • dokumentacija o dodjeli zemljišta
 • lokacijska dozvola
 • građevna dozvola
 • uporabna dozvola
 • ime kupca i prodavatelja
 • slijed kupoprodajnih ugovora (povijesni izvadak iz gruntovnice)

Građevna dokumentacija:

 • adresa zgrade/objekta, sadašnja i prijašnja ili broj objekta
 • ime i prezime osobe na koju je izdana građevna dozvola
 • tijelo koje je izdalo građevnu dozvolu
 • godina izdanja dozvole/gradnje
 • radi li se o uglovnici

Kupoprodajni ugovori:

 • ime i prezime prodavatelja
 • ime i prezime kupca
 • tijelo kod kojeg je sklopljen ugovor
 • godina sklapanja ugovora
 • broj ugovora
 • predmet kupoprodaje i lokacija (adresa)

Ostavinska rasprava:

 • ime i prezime osobe iza čije smrti se vodila ostavinska rasprava
 • adresa njegovog stanovanja
 • tijelo (sud) pred kojim se vodila ostavinska rasprava
 • godina vođenja ostavinske rasprave/smrti

Državne matice/matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih:

 • ime i prezime  osobe/a za koju/e se traže podaci
 • datum ili raspon godina i mjesto (adresa) rođenja/vjenčanja/smrti
 • naziv župe
 • adresa ili mjesto rođenja/vjenčanja/smrti
 • ime oca i majke za podatke iz matične knjige rođenih

Školovanje:

 • ime i prezime osobe za koju se traže podaci
 • datum rođenja ili ime roditelja
 • naziv i adresa škole  iz koje se traže podaci
 • koji podatak se traži (o završenim razredima, o završnom ispitu/maturi) i godina/e

Radni staž:

 • ime i prezime osobe za koju se traže podaci
 • datum rođenja
 • točan i puni naziv pravnog subjekta zaposlenja te njegova adresa
 • godina/raspon godina zaposlenja
Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter