Knjižnica Arhiva

U sastavu Državnog arhiva u Zagrebu nalazi se i stručna, odnosno specijalna knjižnica s fondom od oko 50 000 jedinica knjižne građe. Njezin je osnovni cilj biti podrška stručnoj i istraživačkoj djelatnosti posredovanjem knjižne građe te davati znanstvene i stručne informacije korisnicima. Korisnici Knjižnice u prvom su redu zaposlenici DAZG-a, ali i djelatnici znanstvenih i stručnih institucija, studenti te mnogi zainteresirani građani.

Fond knjižnice čine:

  • otkupljena privatna knjižnica hrvatskog povjesničara prof. dr. Ferde Šišića koja se sastoji od 20 000 knjiga, časopisa i godišnjih izviješća školskih ustanova
  • RARA
  • knjižnica nastala odabirom knjižne građe prikupljene u Arhiv kupnjom, darom ili razmjenom
  • priručna zbirka – enciklopedije, leksikoni, rječnici
  • zbirka periodike – dnevne i stručne novine i časopisi

Građa izdana do 1981. g. pretraživa je u katalogu organiziranom prema pruskim pravilima, a ona izdana nakon te godine od 2009. obrađuje se u računalnom programu METELWIN i dostupna je na našim web stranicama.
Postupak, način i uvjeti korištenja knjižne građe isti su kao i oni korištenja arhivskog gradiva, a uređeni su Pravilnikom o radu čitaonice.

Kontakt:
knjižničarka Ines Brenko: 01/4807-155
e-mail: ines.brenko@daz.hr

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter