Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Državni arhiv u Zagrebu, kao tijelo javnog sektora, nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službenu mrežnu stranicu Državnog arhiva u Zagrebu koja se nalazi na adresi https://www.daz.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.daz.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom i Direktivom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

a) Državni arhiv u Zagrebu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje mrežne stranice sa zakonski propisanim zahtjevima pristupačnosti te su utvrđene sljedeće neusklađenosti:

• Tekst nije poravnan po lijevoj margini.
• Nije moguće promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)
• Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
• Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
• Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis
• Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja
• Izbornici se ne odabiru klikom na poveznicu već prelaskom preko nje ???
• Nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice

b)nerazmjerno opterećenje

Državni arhiv u Zagrebu se za sve navedene neusklađenosti privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u kontekstu članka 8. Zakona

c)Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

•Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na oblike uredskih datoteka objavljene prije 23. rujna 2018., a čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga

•Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i vedeozapisa, audio i/ili videzapisa kombiniranih s interakcijom, objavljenih prije 23. rujna 2020.

•Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje Državni arhiv u Zagrebu ne financira niti razvija

•Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog:
1. neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije (na primjer kontrast) ili
2. nedostupnosti automatiziranih i isplativih rješenja kojima bi se tekst rukopisa i drugih predmeta iz zbirki baštine lako izvadio i pretvorio u sadržaj koji je usklađen sa zahtjevima pristupačnosti

•Sukladno čl. 3. st. 2. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Državni arhiv u Zagrebu kontunuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i omogućavanju pristupačnosti sadržaja mrežnih stranica svim korisnicima bez iznimke, a posebice omogućavanju pristupačnosti sadržaju namijenjenog isključivo korisnicima usluga Arhiva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 6. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog arhiva u Zagrebu.
Izjava je zadnji put preispitana 16. rujna 2020. Državni arhiv u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Zagrebu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smilslu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete uputiti Mihaeli Barbaric, službenici za informiranje Državnog arhiva u Zagrebu putem:
e-pošte: info@daz.hr
telefona: +385 01 4807 167
poštom na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10 000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:
e-pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr
telefona: +385 01 4809 041
poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter