HR-DAZG-1207 Narodni odbor grada Samobor

  • 1. Drugostupanjska odluka Okružne komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju kojom se gotovou u cijelosti odbija žalba Rimokatoličke župe Samobor na prvostupanjsku odluku. HR-DAZG-1207 Narodni odbor grada Samobor, 1. Opća dokumentacija i zapisnici sjednica, spis br. 1637/1946., kut. 2.

Arhivski fond Narodni odbor grada Samobor obuhvaća gradivo nastalo radom Mjesnog narodnog odbora Samobor i njegovog sljednika Narodnog odbora grada Samobor koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1952. godine. Promjena je samo u statusu, jer je 1950. godine Samobor dobio status grada. Arhivsko gradivo je u Arhiv preuzeto fragmentarno, te ne obuhvaća cjelokupno razdoblje djelovanja stvaratelja.

Mjesni narodni odbor Samobor djeluje od 1945. godine što je utvrđeno uvidom u arhivsko gradivo, iako konkretna odluka o osnivanju nije pronađena. Bio je u sastavu kotara Samobor. Mjesni narodni odbor Samobor ukinut je 1950. godine Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske, a njegov je sljednik Narodni odbor grada Samobor. Narodni odbor grada Samobor ukinut je 1952. godine Zakonom o podjeli NR Hrvatske na kotare, gradove i općine, a njegov sljednik je Narodni odbor općine Samobor.

Arhivsko gradivo ovog fonda podijeljeno je u tri serije. Sačuvane su dvije grupe predmetnih spisa – građevinske dozvole i stambeni spisi. Treću seriju čine opći spisi i zapisnici sjednica, kojih je sačuvano vrlo malo, te samo jedno registraturno pomagalo (kazalo iz 1951. godine). Među opće spise uvršteni su oni, koje nije bilo moguće uvrstiti u navedene predmetne serije. Od zapisnika sjednica sačuvan je samo zapisnik jedne sjednice plenuma i desetak zapisnika sjednica Izvršnog odbora iz 1948. godine.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter