HR-DAZG-1147 Narodni odbor kotara Donja Stubica

  • Popis mjesnih narodnih odbora na području Narodnog odbora kotara Donja Stubica nakon što je na zasjedanju 30. rujna 1946. godine donesena odluka o njihovoj reorganizaciji. HR-DAZG-1147 Narodni odbor kotara Donja Stubica, 1.1. Zapisnici sjednica predstavničkih tijela, kut. 2.

Arhivski fond Narodni odbor kotara Donja Stubica obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1945. do 1955. godine. Ovaj fond je Državni arhiv u Varaždinu predao Državnom arhivu u Zagrebu 2005. godine. Arhivsko gradivo je u Arhiv preuzeto cjelovito, te se ne očekuju daljnja preuzimanja.

Narodni odbor kotara Donja Stubica osnovan je temeljem Zakona o promjeni naziva Narodno-oslobodilačkih odbora (Narodne novine br. 3/1945), a teritorijalna nadležnost je utvrđena Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske (Narodne novine br. 60/1947). Stvarna nadležnost regulirana je saveznim (tzv. općim) zakonima o narodnim odborima (Službeni list br. 43/1946, br. 49/1949 i br. 22/1952) te nizom posebnih zakona.

Teritorijalna nadležnost Narodnog odbora kotara Donja Stubica obuhvaćala je slijedeća naselja: Andraševac, Banšćica, Bistra Donja, Bistra Gornja, Donja Stubica, Dubovec, Globočec, Gornja Stubica, Gusakovec, Hižakovec, Hruševac, Hum Bistrički, Hum Stubički, Igrišće, Jakovlje, Jakšinec, Kapelšćak, Karivaroš, Kraljev Vrh, Krušljevo Selo, Laz, Laz Stubički, Lepa Ves, Marija Bistrica, Matenci, Modrovec, Mokrice, Oborovo, Orehova Gorica, Oroslavje, Pila, Podgorje Bistričko, Podgrađe, Poljanica, Poljanica Bistrička, Pustodol, Selnica, Slani Potok, Slatina, Strmec, Stubička Podgora, Sveti Matej, Šagudovec, Šušobreg, Tugonica i Vučak.

Kotar Donja Stubica ukinut je donošenjem Zakona o području kotara i općina u Narodnoj Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 36/1955), kojim je znatno smanjen broj kotara u NR Hrvatskoj. Područje ukinutog kotara ušlo je većim dijelom u sastav kotara Krapina podijeljeno u tri novoosnovane općine – Donja Stubica, Marija Bistrica i Oroslavje, a manjim dijelom u sastav novoosnovane općine Zaprešić kotara Zagreb. Kotar Donja Stubica prestao je s radom 31. kolovoza 1955.

Fond se sastoji od 23 serije od kojih su cjelovito sačuvane ove: Zapisnici sjednica, Tajništvo, Personalni odjel, Privredno – komunalni odjel, Povjereništvo za financije, Odjel za prosvjetu i kulturu te Odjel za narodno zdravlje i socijalnu politiku. Fragmentarno su sačuvane serije: Komisija za utvrđivanje ratne dobiti, Povjereništvo za poljoprivredu i šumarstvo, Povjereništvo rada, Kotarska ekspropriaciona komisija, Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju, Kotarska izborna komisija, Planska komisija, Komisija za primjenu osnovnih proporcija društvenog plana, Komisija za procjenu osnovnih sredstava, Kontrolna komisija, Komisija za prevođenje radnika, Komisija za plaće u privredi, Statistički ured, Disciplinski sud, Referada narodne obrane i Sudac za prekršaje.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter