HR-DAZG-1060 Narodni odbor općine Samobor

  • Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća Narodnog odbora općine Samobor održane 20. svibnja 1959. godine. Općinsko vijeće je između ostalog u okviru svoje nadležnosti odlučivalo o općinskim prihodima. Na ovoj su sjednici donesene odluke o tarifi za rezervaciju mjesta na tržnici i boravišnoj pristojbi na području općine. HR-DAZG-1060 Narodni odbor općine Samobor, 1.1.1. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, kut. 1.

Arhivski fond Narodni odbor općine Samobor obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1955. do 1962. godine. Arhivsko gradivo je u Arhiv preuzeto cjelovito, te se ne očekuju daljnja preuzimanja.

Narodni odbor općine Samobor osnovan je kao sljednik Narodnog odbora gradske općine Samobor i narodnih odbora općina Bregana, Budinjak, Galgovo i Sveta Nedelja temeljem Zakona o provođenju novog uređenja općina i kotara (NN NRH 33/1955) i Zakona o području kotara i općina u Narodnoj Republici Hrvatskoj (NN NRH 36/1955). Prestao je s radom 1963. godine nakon donošenja Ustava SRH, odnosno Ustavnog zakona o provođenju Ustava. Njegov je sljednik Skupština općine Samobor.

Arhivsko gradivo ovog fonda podijeljeno je u tri serije i niz podserija. Prvu seriju čine zapisnici sjednica predstavničkih tijela, njihovih radnih tijela i savjeta kao izvršnih tijela. Sadrži i zapisnike sjednica narodnih odbora općina koje su ukinute 1955. godine i pripojene općini Samobor, te zapisnike mjesnih odbora na području općine. Drugu seriju čini Opća dokumentacija, odnosno urudžbeni zapisnik sa svim pripadajućim spisima. Nastala je djelovanjem općinskih upravnih tijela. Podserije su formirane po arhivskim znakovima korištenim u uredskom poslovanju Narodnog odbora općine Samobor. Treću seriju čine spisi Komisije za nacionalizaciju, koji nisu evidentirani u urudžbenim zapisnicima, te su stoga izdvojeni u posebnu seriju. Odgovarajuća evidencija nije sačuvana, pa je izrađen analitički popis tih predmeta. Kao ilustraciju djelatnosti Narodnog odbora općine Samobor donosimo po jedan dokument iz svake navedene serije.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter