Fondovi Kotarske oblasti Samobor

  • 1) HR-DAZG-1285 Kraljevska kotarska oblast Samobor, kut. 3 (3/1), Izvještaj o stanju javne uprave u Županiji zagrebačkoj za godinu 1915. (naslovnica)

Fond HR-DAZG-1178 Kotarska oblast Samobor (Sresko načelstvo Samobor) sadrži spise Predsjedništva Kotarske oblasti Samobor, dokumentaciju o šumama na samoborskom području, te malu količinu raznih spisa nastalim djelovanjem Oblasti. Fond HR-DAZG-1180 Kotarska oblast Samobor sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike i kazalo), spise Predsjedništva, tajne i opće spise, dokumentaciju nastalu radom „Aprovizacionog odbora“, dokumentaciju Molbenog stegovnog povjerenstva, potjernice, okružnice, zabilježnice o Židovima na području kotara Samobor, o pregledu poslovanja općina i druge, dok  je fond HR-DAZG-1285 Kraljevska kotarska oblast Samobor vrlo fragmentirano sačuvan. Navedeni fondovi pokrivaju razdoblje od 1854. pa sve do 1945. godine te mogu poslužiti kao izvor za istraživanje lokalne gospodarske i socijalne povijesti na području Kotarske oblasti Samobor.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter