Kategorija: Fond mjeseca

Fond listopad 2018.

HR – DAZG – 792 HRVATSKO VEGETARSKO DRUŠTVO ZAGREB ( 1928. – 1947. ) U DAZG čuva se zanimljiva i vrijedna dokumentacija Hrvatskog vegetarskog društva Zagreb. Osnovni cilj društva bio je promoviranje i poticanje...

Fond kolovoz 2018

HR-DAZG-886 Narodni odbor općine Dugo Selo Arhivski fond Narodni odbor općine Dugo Selo obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1952. do 1963. godine. Narodni odbor općine Dugo Selo osnovan je temeljem Zakona o podjeli...

Fond srpanj 2018

HR-DAZG-883 Narodni odbor kotara Dugo Selo Arhivski fond Narodni odbor kotara Dugo Selo obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1945. do 1955. godine. Narodni odbor kotara Donja Stubica osnovan je temeljem Zakona o promjeni...

Fond lipanj 2018

HR-DAZG-1196 Upravna općina Donja Stubica Fragmentarno sačuvan, fond općine Donja Stubica sastoji se od tri kutije dokumenata kojima se rješavalo pitanje invalidnina za invalide i osobe ostale iza njih (udovice, siročad i roditelje). Uglavnom...

Fondovi Kotarske oblasti Donja Stubica

U Državnom arhivu u Zagrebu čuvaju se fondovi HR-DAZG-1145 Kraljevska kotarska oblast Stubica, HR-DAZG-1144 Kotarska oblast Donja Stubica (Sresko načelstvo Donja Stubica) i HR-DAZG-1146 Kotarska oblast Donja Stubica u kojima se nalazi gradivo iz...

HR-DAZG-1060 Narodni odbor općine Samobor

Arhivski fond Narodni odbor općine Samobor obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1955. do 1962. godine. Arhivsko gradivo je u Arhiv preuzeto cjelovito, te se ne očekuju daljnja preuzimanja. Narodni odbor općine Samobor osnovan...

Fondovi Kotarske oblasti Samobor

Fond HR-DAZG-1178 Kotarska oblast Samobor (Sresko načelstvo Samobor) sadrži spise Predsjedništva Kotarske oblasti Samobor, dokumentaciju o šumama na samoborskom području, te malu količinu raznih spisa nastalim djelovanjem Oblasti. Fond HR-DAZG-1180 Kotarska oblast Samobor sadrži...

HR-DAZG-1207 Narodni odbor grada Samobor

Arhivski fond Narodni odbor grada Samobor obuhvaća gradivo nastalo radom Mjesnog narodnog odbora Samobor i njegovog sljednika Narodnog odbora grada Samobor koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1952. godine. Promjena je samo...