Fond srpanj 2018

HR-DAZG-883 Narodni odbor kotara Dugo Selo

Arhivski fond Narodni odbor kotara Dugo Selo obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1945. do 1955. godine. Narodni odbor kotara Donja Stubica osnovan je temeljem Zakona o promjeni naziva Narodno-oslobodilačkih odbora (Narodne novine br. 3/1945), a teritorijalna nadležnost je utvrđena Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske (Narodne novine br. 60/1947). Stvarna nadležnost regulirana je saveznim (tzv. općim) zakonima o narodnim odborima (Službeni list br. 43/1946, br. 49/1949 i br. 22/1952) te nizom posebnih zakona.

Teritorijalna nadležnost Narodnog odbora kotara Dugo Selo obuhvaćala je slijedeća naselja: Andrilovec, Božjakovina, Brckovljani, Čista Mlaka, Črnec Dugoselski, Črnec Rugvički, Dolanec, Donje Dvorišće, Dubrovčak Lijevi, Dugo Selo, Gornje Dvorišće, Gračec, Greda Breška, Greda Dugoselska, Greda Lupoglavska, Hrebinec, Ivanja Reka, Jalševec Breški, Ježevo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lepšić, Lukarišće, Lupoglav, Mala Ostrna, Nart, Nartski Jalševec, Novaki Nartski, Obedišće, Oborovo, Oborovski Novaki, Okunšćak, Opatinec, Ostrna Velika, Otok Nartski, Otok Svibovski, Poljana Breška, Posavski Bregi, Prečec, Prečno, Prerovec, Preseka, Prevlaka, Prikraj, Prozorje, Puhovo, Rugvica, Sop, Stančić, Struga Nartska, Štakorovec, Tarno, Tedrovec, Topolje, Trebovec, Zaklepica i Zelina Breška.

Kotar Dugo Selo ukinut je donošenjem Zakona o provođenju novog uređenja općina i kotara (NN NRH 33/1955) i Zakona o području kotara i općina u Narodnoj Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 36/1955), kojim je znatno smanjen broj kotara u NR Hrvatskoj. Prestao je s radom 31. kolovoza 1955. godine. Područje ukinutog kotara ušlo je većim dijelom u sastav općine Dugo Selo.

Fond se sastoji od 12 serija: Zapisnici sjednica, Povjerljiva dokumentacija, Opća dokumentacija, Personalna dokumentacija, Povjereništvo rada i Uprava za radnu snagu, Povjereništvo za prosvjetu i kulturu, Povjereništvo za privredu i komunalne poslove, Planska komisija, Povjereništvo za financije i Uprava za prihode, Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju, Kotarska komisija za poljoprivredni fond i Kotarska izborna komisija

  • 1. Obavijest o uručenju odlikovanja trojici učitelja. HR-DAZG-883 Narodni odbor kotara Dugo Selo, 4. Personalna dokumentacija, kut. 134.
Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter