Fond kolovoz 2018

HR-DAZG-886 Narodni odbor općine Dugo Selo

Arhivski fond Narodni odbor općine Dugo Selo obuhvaća gradivo nastalo u razdoblju od 1952. do 1963. godine. Narodni odbor općine Dugo Selo osnovan je temeljem Zakona o podjeli Narodne Republike Hrvatske na kotare, gradove i općine (Narodne novine NRH 16/1952) i Zakona o narodnim odborima općina (Narodne novine NRH 35/1952).

Teritorijalna nadležnost Narodnog odbora općine Dugo Selo obuhvaćala je u početku slijedeća naselja: Andrilovec, Božjakovina, Čista Mlaka, Donja Greda, Donje Dvorišće, Dragošička, Dugo Selo, Dugoselski Črnec, Gornje Dvorišće, Hrušćica, Ivanja Reka, Ježevo, Ježevsko Obedišće, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Nartska Struga, Nartski Jalševec, Nartski Novaki, Nartski Otok, Nartski Trstenik, Okunšćak, Prozorje, Puhovo, Rugvica, Rugvički Črnec, Savski Nart, Sop, Svibje, Svibovski Otok, Velika Ostrna. Godine 1955. općini Dugo Selo pripojena su i slijedeća naselja: Brckovljani, Gornja Greda, Gračec, Hrebinec, Kusanovec, Lupoglav, Prečec, Prikraj, Stančić, Štakorovec i Tedrovec iz ukinutog Narodnog odbora općine Brckovljani te Oborovo, Oborovska Preseka, Oborovski Novaki i Prevlaka iz ukinutog Narodnog odbora općine Oborovo.

Općina Dugo Selo ukinuta je donošenjem Ustava Socijalističke Republike Hrvatske (Narodne novine SRH 15/1963) i Ustavnog zakona o provođenju Ustava Socijalističke Republike Hrvatske (Narodne novine SRH 15/1963). Sljednik Narodnog odbora općine Dugo Selo je Skupština općine Dugo Selo.

Fond se sastoji od 6 serija: Povjerljivi spisi, Odjel za opću upravu, Uprava prihoda, Mjesni ured Brckovljani, Mjesni ured Oborovo i Sudac za prekršaje.

  • Dopis kojim Narodni odbor kotara Dugo Selo obavještava Narodni odbor općine Dugo Selo o naređenju Generalštaba JNA kojim se zabranjuje rušenje vojnih objekata zbog uočene pojave neovlaštenog rušenja i korištenja tako dobivenog materijala za ostvarivanje privatne koristi. HR-DAZG-886 Narodni odbor općine Dugo Selo, 1. Povjerljivi spisi, kut. 2.
Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter