FAQ

FAQ – Često postavljana pitanja

Državni arhiv u Zagrebu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te statutu Arhiva obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih, regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravne osobe, obitelji i pojedinci kao i na privatno arhivsko gradivo.

U Arhivu se, između ostaloga, obavlja sređivanje, obrada i opis arhivskoga gradiva, odnosno izrađuju obavijesna pomagala.

Korisnici mogu naručiti arhivsko gradivo on line ili u čitaonici Arhiva te ga koristiti i po potrebi zatražiti preslike.

Iako na službenoj stranici Arhiva postoji link na obavijesno pomagala Arhiva Vodič kroz fondove i zbirke DAZG-a i u čitaonici obavijesna pomagala za fondove i zbirke zbog velikog broja korisnika i čestih upita izdvojili smo najučestalija pitanja s odgovorima.

 

Moguć je pristup osobama s invaliditetom.

Imamo Zbirku građevinske dokumentacije do 1967.godine; za razdoblje od 1962. do 1967. potrebno je znati općinu u kojoj je nekretnina, godinu ili investitora.

Od 31. srpnja 1967. gradivo je u pismohrani Gradskog poglavarstva Zagreb.

Cjelovito je pohranjeno gradivo do 1963. godine. Od 1963. do 1990. djelomično, uglavnom zapisnici sjednica.

Nalazi se u pismohrani Poglavarstva grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1.

U Arhivu je pohranjena „stara gruntovnica“. Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, na zemljišno-knjižnom odjelu „nova“ je gruntovnica i pripadajuća zbirka isprava koja datira od 1884. godine.

Pohranjena je „stara gruntovnica“ Velike Gorice i pripadajuća zbirka isprava te zbirka isprava zemljišno- knjižnog odjela Općinskoga suda u Samoboru. Gradivo ostalih  sudova iz nadležnosti Arhiva je pohranjeno kod imatelja, tj. općinskih sudova.

Arhivu je potrebno dostaviti popis gradiva na temelju kojeg će nadležna služba izvršiti uvid te donijeti odluku.

Arhivsko gradivo možete dobiti na uvid isključivo u Čitaonici Arhiva.

Ovjera jednog dokumenta iznosi 3 kune.

Možete, ali bez upotrebe blica.

Možemo; uz naknadu troškova za izradu snimke gradiva.

Možete. Broj faksa je: 01 4807 -157. E-mail: info@daz.hr

Korištenje arhivskoga gradiva je besplatno.

Postoji cjenik na službenim stranicama Arhiva ( cjenik usluga )i u čitaonici Arhiva.

Da.

Gradivo koje je na mikrofilmu dostupno je odmah.

Izvorno arhivsko gradivo dostupno je u roku od 3 do 5 radnih dana.

Load More

 

Postavite pitanje !

Vaša email adresa

Vaše pitanje

Vaša poruka