Darko Rubčić, prof.

Darko Rubčić rođen je 6. travnja 1954. g. u Kutinskoj Slatini.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novskoj, a studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1982. g. zaposlen je u Državnom arhivu u Zagrebu, gdje je godinu dana radio na Odjelu za arhivsko gradivo sudova i pravnih zastupanja, a potom na Odjelu za zaštitu arhivskog i registraturnog (dokumentarnog) gradiva izvan arhiva.

Ravnateljem Državnog arhiva u Zagrebu imenovan je 31. prosinca 1998. g. te dužnost obnaša do 31. prosinca 2014. g., kada postaje voditeljem Odjela za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva. Od 01. siječnja 2019. g. ponovno postaje ravnateljem Arhiva.

Bio je prvi predsjedavajući Kolegija ravnatelja arhiva Hrvatske te stekao zvanje arhivski savjetnik. U svom profesionalnom djelovanju objavio je niz stručnih članaka i izradio „Vodič za arhiviranje dokumentacije u trgovačkim društvima“.

Pokrenuo je izdavačku, izložbenu i pedagošku djelatnost Arhiva. Sa svojim kolegicama i kolegama izradio je „Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu“, prvi takve vrste u Hrvatskoj.

Inicijator je i osnivač SIHER-a, projekta međunarodne suradnje šest arhiva.

U svojstvu predavača i izlagača sudjelovao je na mnogobrojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te je recenzent mnogih stručnih djela.

Danas je predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća, član Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i dokumentarnog gradiva, član Hrvatskog arhivističkog društva te član Povjerenstva za izradu Zakona i provedbenih propisa pri Ministarstvu kulture.

Tel+385 1 4807 151
E-maildarko.rubcic@daz.hr