Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna D. Odgoj i obrazovanje D.2. Srednje škole HR-DAZG-142 Škola za dječje njegovateljice

HR-DAZG-142 Škola za dječje njegovateljice

E-mail Ispis

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-142

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1947.] 1948. - 1951.

KOLIČINA GRADIVA: 2 knj., 2 svež., 1 fasc., 3 omota (0,3 d/m)

Sadržaj FONDA:

Fond sadrži urudžbeni zapisnik, spise, imenike, razredne dnevnike, svjedodžbe i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala, 1948. – 1950., 1 omot

2. Spisi, 1947. – 1951., 1 omot

3. Pedagoška dokumentacija, 1947. – 1951., 2 knj., 2 svež., 1 fasc., 1 omot

Valorizacija FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje razvoja i djelovanja privatnih stručnih škola na području grada Zagreba i kao pomoćni izvor za povijest zdravstva.

Jezik U GRADIVU: hrvatski

Pismo U GRADIVU: latinica, ćirilica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

naziv STVARATELJA FONDA: Škola za dječje njegovateljice

Sjedište STVARATELJA fonda: Zagreb

Vremenski raspon DJELOVANJA STVARATELJA fonda: 1947. – 1951.(?)

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda: -

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja donijelo je 1938. Uredbu o stručnim školama za dječje njegovateljice, koja je propisivala ustroj, nastavni program i organizaciju škola. Škole su bile samostalne ustanove u sastavu ustanove pri kojoj se osnivaju i koje imaju neposredan nadzor nad njima. U to su vrijeme na području Kraljevine Jugoslavije postojali samo tečajevi za dječje njegovateljice u Ljubljani i Beogradu, koji su navedenom Uredbom bili preustrojeni u jednogodišnje škole.

Odlukom Zdravstveno–socijalnog odjela GNO-a Zagreb od 3. travnja 1947., organiziran je Tečaj za dječje njegovateljice u Zagrebu. Svrha tečaja bila je izobrazba stručnog kadra njegovateljica za dječje zdravstvene ustanove, naročito za jaslice. Tečaj je bio organiziran pri Zavodu za zdravstvenu zaštitu majki i djece, u Nazorovoj ul. 47 i trajao je šest mjeseci. Na kraju tečaja polagao se završni teoretski i praktični ispit iz svih predmeta.

U travnju 1948., odlukom Odsjeka za stručno školstvo Ministarstva narodnog zdravlja, tečaj je preustrojen u jednogodišnju školu pod nazivom Škola za dječje njegovateljice. Škola je bila smještena u zgradi Dječjeg doma GNO Zagreb, u Nazorovoj ulici 49. Pri školi je bio utemeljen i internat za učenice koji se nalazio na Gvozdu 3.

Nema podataka kada je škola ukinuta.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-230 Dječji dom Josipovac

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-296 Ministarstvo socijalnog staranja NRH

BIBLIOGRAFIJA o fondu:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 957.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 358.

BIBLIOGRAFIJA o stvaratelju fonda:

Zagrebački leksikon. Strukovne škole. II. Zagreb, 2006., 349–350.

Enciklopedija Jugoslavije. Hrvatska. Stručne škole. IV. Zagreb, 1960., 178–180.

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj, Zagreb, 1958., 435– 436.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Ministarstvo prosvjete NR Hrvatske: Srednje stručne škole i umjetničke škole u NR Hrvatskoj. Zagreb, 1950.

RELEVANTNI PRAVNI PROPISI:

Obavijest Zdravstveno-socijalnog odjela GNO-a od 3. travnja 1947. o organizacija tečaja za dječje njegovateljice (SG GNOZ 15/1947)

(SL 72/1938)

(M.T.)

 

Ažurirano Petak, 17 Rujan 2010 11:43