Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna B. Pravosuđe B.5. Pravosuđe od 1945. do 1990. HR-DAZG-1127 Općinski sud I. u Zagrebu

HR-DAZG-1127 Općinski sud I. u Zagrebu

E-mail Ispis

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1127

VREMENSKI RASPON GRADIVA: (1946. - 1952.)/(1956./1970.)

KOLIČINA GRADIVA: 237 knj., 398 kut. (51,7 d/m)

Sadržaj FONDA:

Gradivo fonda sastoji se od tri serije s pripadajućim podserijama, a sadržajno se odnosi na predmete sudske uprave, građanske parnične i izvanparnične predmete, predmete izvršenja te kaznene predmete od kojih su predmeti konfiskacija sačuvani za razdoblje od 1947. do 1952.

SERIJE U FONDU:

1. Predmeti sudske uprave,1948. - 1949., 2 knj.

2. Građanski predmeti, 1946./1970., 212 knj., 359 kut.

3. Kazneni predmeti, 1946./1959., 23 knj., 39 kut.

Valorizacija FONDA: 3

Arhivsko gradivo nastalo radom sudske uprave te predmeti samog sudovanja vrijedan su izvor podataka kako kao ilustracija sudovanja neposredno poslije 2. svjetskog rata pogotovo glede kaznenih predmeta konfiskacije, tako i za ostvarenje prava i interesa građana glede povrata oduzete imovine te drugih imovinsko–pravnih odnosa (parnice, ostavine).

Jezik U GRADIVU: hrvatski

Pismo U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

naziv STVARATELJA FONDA: OPĆINSKI SUD I. U ZAGREBU

Sjedište STVARATELJA fonda: Zagreb

Vremenski raspon DJELOVANJA STVARATELJA fonda: 1946. – 1952. /1956. – 1970.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Kotarski narodni sud za I. i IV. rajon grada Zagreba u Zagrebu, 1946. – 1949.

Kotarski narodni sud II. u Zagrebu, 1949. – 1952.

Kotarski sud I. u Zagrebu, 1956. – 1963.

Općinski sud I. u Zagrebu, 1963. – 1970.

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

Općinski sud I. u Zagrebu osnovan je temeljem Zakona o djelovanju narodnih sudova od 17. lipnja1946., a na prijedlog ministra pravosuđa vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o ukidanju Kotarskog suda za grad Zagreb i osnivanju sudova za područje grada Zagreba. Osnovana su tri suda od kojih i Kotarski narodni sud za područje I. i IV. rajona GNO-a u Zagrebu, odnosno rajona Centar i Trnje te gradskog naselja Žitnjak, s tim da je preuzeo sve spise ukinutog Kotarskog suda za grad Zagreb. Naredbom o prestanku poslovanja ukinutog Kotarskog suda za grad Zagreb u Zagrebu započeo je s radom 17. kolovoza 1946.

Nakon donošenja Zakona o podjeli NRH-e na kotare, gradove i općine od 24. travnja 1952. četiri mjeseca poslije donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o broju i teritorijalnoj nadležnosti okružnih i kotarskih sudova kojom su ukinuta sva tri postojeća kotarska suda za područje grada Zagreba. Ponovo je osnovan Kotarski narodni sud za grad Zagreb koji je djelovao do primjene novog Zakona od 24. prosinca 1955. o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih sudova na području NRH-e. Ovim Zakonom ukinut je Kotarski sud za grad Zagreb, a ustrojena su dva kotarska suda. Kotarski sud I. u Zagrebu za područje općina Črnomerec, Donji Grad, Gornji Grad, Maksimir, Medveščak, Pešćenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Zagrebačka Dubrava. Novoosnovani sud započeo je s radom 1. siječnja 1956. Navedena teritorijalna nadležnost postojala je do osnivanja Kotarskog suda III. u Zagrebu temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih sudova na području NRH–e od 30. prosinca 1958. Kotarski sud I. u Zagrebu bio je od 1. travnja 1959. nadležan za područje općina Gornji Grad, Donji Grad, Medveščak, Maksimir, Dubrava, Sesvete. Sljedeće promjene koje su se odnosile na mjesnu nadležnost donijete su 1962. Zakonom o mjesnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih, okružih i okružnih privrednih sudova u NRH .

Kotarski sud I. u Zagrebu pokrivao je područje općina Centar, Maksimir, Medveščak i Sesvete. Djelovao je do 1970. do donošenja Zakona o spajanju općinskih sudova I., II.i III. u Zagrebu u jedan Općinski sud u Zagrebu.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG- 1216 Okružni narodni sud za grad Zagreb

HR-DAZG-1107 Okružni sud u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-279 Predsjedništvo vlade NRH. Odjel za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti

HR-HDA-290 Ministarstvo pravosuđa NRH

HR-HDA-317 Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti pri Predsjedništvu vlade

BIBLIOGRAFIJA o FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 953.

BIBLIOGRAFIJA o stvaratelju fonda:

Gulić, Mirjana: Stvaratelji i problematika oblikovanja fondova pravosuđa u razdoblju 1945. – 1970. Arhivska praksa. 12. Tuzla, 2009.

Gulić, Mirjana: Ustroj i nadležnost kotarskih/općinskih sudova grada/kotara Zagreb 1945. - 1970. Arhivski vjesnik. 51. Zagreb, 2008., 275-292.

RELEVANTNI PRAVNI PROPISI:

Zakon o spajanju općinskih sudova I, II, i III u Zagrebu u Općinski sud (NN 21/1970)

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (SL FNRJ 15/1967)

Zakon o sudovima (NN 21/1967)

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (SL FNRJ 15/1965)

Osnovni zakon o sudovima opće nadležnosti (SL FNRJ 7/1965)

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (SL FNRJ 31/1962)

Zakon o dopuni Krivičnog zakonika (SL FNRJ 11/1962)

Zakon o mjesnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih, okružih i okružnih privrednih sudova u NRH (NN  49/1962)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (SL FNRJ 52/1961)

Pravilnik o unutrašnjem poslovanju u kotarskim, okružnim i okružnim privrednim sudovima (NN  10/1960)

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (SL FNRJ 30/1959)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (SL FNRJ 24/1959)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih sudova na području NRH od 30. prosinca 1958. (NN 61/1958)

Zakon o izmjenama Zakona o sudovima od 10. travnja 1957. (SL FNRJ 15/1957)

Zakon o parničnom postupku (SL FNRJ 4/1957)

Zakon o parničnom postupku (SL FNRJ 19/1955)

Zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih sudova na području NRH (NN  61/1955)

Zakon o sudovima od 21. srpnja 1954. (SL FNRJ 30/1954)

Krivični zakon (SL FNRJ 11/1951., 13/1951)

Zakon o izmjeni Zakona o uređenju narodnih sudova (SL FNRJ 38/1948)

Krivični zakon, opći dio od 4. 12. 1947. (SL FNRJ 106/1947)

Uredba o broju i teritorijalnoj nadležnosti kotarskih i okružnih sudova na području NRH 1947. (NN  113/1947)

Uredba o ukidanju Kotarskog suda za grad Zagreb u Zagrebu i osnivanju kotarskih sudova za područje grada Zagreba (NN 107/1946)

(M.G.)

 

Ažurirano Srijeda, 15 Rujan 2010 15:46