Seminar za djelatnike u uredskom poslovanju i pismohranama, 24. i 25. ožujka 2015.

Poslove na zaštiti i obradi arhivskog gradiva obavljaju stručni radnici, odnosno osobe stručno osposobljene za te poslove. Stručni radnik mora imati najmanje srednju stručnu spremu te položeni stručni ispit iz arhivske struke ili za zaštitu i obradu arhivskog gradiva, sukladno propisima koji uređuju polaganje stručnih ispita. Program polaganja ispita kao i ispitna literatura propisani su Pravilnikom o stručnom usavršavanju te provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, a ispit se polaže pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva koje imenuje Hrvatsko arhivsko vijeće.
Državni arhiv u Zagrebu, u okviru svoje zadaće osiguranja dopunskog usavršavanja djelatnika u pismohranama s ciljem zadovoljavanja zahtjeva zaštite gradiva, najmanje dva puta godišnje organizira tečajeve za pripremu ispita na kojima polaznici, uz stručnu edukaciju, dobivaju i potrebnu ispitnu literaturu. Tečajevi su namjeni djelatnicima u pismohranama kao i svim stručnim djelatnicima na poslovima zaštite i upravljanja dokumentacijom.

Seminar za djelatnike u uredskom poslovanju i pismohranama održao se utorak i srijedu 24. i 25. ožujka 2015. u prostorijama Državnog arhiva u Zagrebu, Opatička 29.

Program seminara:

Srijeda, 25. ožujka 2015.
09,00 – 09,10 Uvod u seminar (Živana Heđbeli)
09,10 – 10,10 Organizacija arhivske službe i propisi o arhivskom gradivu i arhivima u RH (Mihaela Barbaric)
10,10 – 10,20 Pauza
10,20 – 11,35 Uredsko poslovanje i osnove spisovodstva (Damir Validžić)
11,35 – 12,00 Pauza
12,00 – 12,45 Sređivanje, obrada i opis gradiva (Katarina Horvat)
12,45 – 13,30 Obvezne evidencije o gradivu (Maja Brunec)
13,30 – 13,45 Pauza
13,45 – 15,15 Vrednovanje gradiva, odabiranje, izlučivanje i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja (Darko Rubčić)

Četvrtak, 26. ožujka 2015.
09,00 – 10,30 Zaštita gradiva, organizacija, uređenje i oprema spremišnog prostora (Mirjana Gulić)
10,30 – 10,45 Pauza
10,45 – 11,30 Zaštita gradiva u izvanrednim okolnostima, sigurnosno i zaštitno snimanje, zaštita nekonvencionalnog gradiva (Tomislav Vidaković)
11,30 – 11,45 Pauza
11,45 – 12,30 Predaja gradiva arhivu (Radoslav Zaradić)
12,35 – 13,20 Korištenje gradiva (Zora Hendija)
13,30 – 14,00 Evaluacija, podjela potvrda (Gorana Hrbud i svi predavači)

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter