Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili kojima raspolaže Državni arhiv u Zagrebu, a koje se odnose na djelatnost samog Arhiva.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Odlukom o imenovanju službenika za informiranje imenovan je Mihaela Barbaric, kao službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Zagrebu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete:

  • poslati na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 Zagreb
  • poslati na broj fax-a: 01 4807 157
  • donijeti osobno u Urudžbeni zapisnik radnim danom od 9:00 do 14:00 sati.

Prilozi:

  • Zahtjev za pristup informacijama
  • Zahtjev za dopunu/ispravak informacija
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (sadržaj u privitku)

Temeljem čl. 17 Zakona o pravu na pristup informacijma, Državni arhiv u Zagrebu, kao tijelo javne ovlasti obvezan je omogućiti pravo na pristup informacijama i pravodobnim objavljivanjem informacija vlastitim službenim internetskim stranicama, u javnim glasilima i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017 – PDF

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017 – CSV

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021


Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter