Pripremni tečaj za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

Pripremni tečaj za pristupanje provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama održan je  20. – 22. travnja 2016. u prostorijama Državnog arhiva u Zagrebu, Opatička 29.

 

Program seminara:

Srijeda, 20. travnja 2016.

09,00 – 09,10 Uvod u seminar (Živana Heđbeli)

09,10 – 09,40 Temeljna arhivska terminologija (Dmitrus)
(Osnovna arhivska terminologija, pismohrana, pisarnica, arhiv, registraturno gradivo, arhivsko gradivo)

09,40 – 10,00 Pauza

10,00 – 11,30 Uredsko poslovanje i osnove spisovodstva (Validžić)
(Arhivsko zakonodavstvo i propisi o uredskom poslovanju, osnovne jedinice dokumentacije, klasifikacijski sustavi, uredske evidencije i način vođenja, norma HRN ISO 15489 Upravljanje spisima)

11,30 – 12,00 Pauza

12,00 – 13,30 Sređivanja, obrada i opis gradiva (Validžić, Gulić) (Načela i pravila arhivističkog sređivanja, analiza stanja dokumentacije i priprema plana sređivanja, oblikovanje, uređivanje i razvrstavanje dokumentacijskih jedinica, norme i pravila arhivističkog opisa, izrada zbirnoga popisa dokumentacije)

 

Četvrtak, 21. travnja 2016.

09,00 – 10,30 Vrednovanje gradiva, odabiranje, izlučivanje i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja (Rubčić)
(Vrednovanje, odabiranje, izlučivanje, kategorizacija, makro i mikrovrednovanje)

10,30 – 11,00 Pauza

11,00 – 12,30 Obavezne evidencije o gradivu (Brunec)/ Predaja gradiva arhivu (Zaradić)
(Knjiga pismohrane, dokumentacijska cjelina, Zbirna evidencija, xml datoteka, ARHiNET/ predaja gradiva nadležnom državnom arhivu, Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, nadležnost Državnog arhiva u Zagrebu, kategorizacija stvaratelja/imatelja)

12,30 – 12,45 Pauza

12,45 – 13,30 Dostupnost i korištenje dokumentacije u javnim službama (Hendija) (Relevantna zakonska regulativa dostupnosti i korištenje gradiva)

 

Petak, 22. travnja 2016.

09,00 – 10,30 Zaštita gradiva, organizacija, uređenje i oprema spremišnog prostora (Gulić)
(Zaštita, standardi, uvjeti zaštite, organizacija)

10,30 – 10,45 Pauza

10,45 – 11,15 Zaštita gradiva u izvanrednim okolnostima, sigurnosno i zaštitno snimanje (Vidaković)
(Sigurnosno snimanje, digitalna i analogna pohrana podataka te konvencionalno i ne konvencionalno gradivo)

11,15 – 11,45 E-zapisi (Ament)
(Vrste i nosači e-zapisa, vjerodostojnost e-zapisa, migracija, XML, e-uprava)

11,45 – 12,15 Pauza

12,15 – 12,45 Organizacija arhivske službe i pregled propisa o arhivskom gradivu i arhivima u RH (Barbaric)
(Povijesni razvitak arhivske službe u Hrvatskoj, pregled današnje javne arhivske službe, mreža arhiva, povijest Državnog arhiva u Zagrebu, pregled propisa o arhivskom gradivu i arhivima)

12,45 – 12,50 Završna riječ (Heđbeli)

12,50 – 13,00 Podjela potvrda (Hrbud) (Heđbeli)

 

Seminar za djelatnike u uredskom poslovanju i pismohranama, 24. i 25. ožujka 2015.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter