Općenite odredbe

Korištenje gradiva uređeno je
Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.)
Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice DAZG-a.

Korištenjem arhivskog gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskome gradivu, pregled , prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, posudba, izrada preslika i izdavanje ovjerenih preslika i prijepisa arhivskog gradiva te izvoda iz arhivskog gradiva.

Arhivsko se gradivo daje na korištenje u službene svrhe, za znanstvena istraživanja, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava i sl.

Pregled arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala je besplatan.

Napominjemo da djelatnici Arhiva ne istražuju za korisnike bez naknade, ali će rado pomoći uputama i stručnim savjetima.

Naknada se plaća prema Cjeniku usluga Državnog arhiva u Zagrebu za:

  • izradu preslika,
  • ovjeru preslika ili prijepisa,
  • uporabu posebne tehničke opreme,
  • istraživanje za pojedine korisnike,
  • korištenje gradiva u svrhu promidžbe i stjecanja dobiti,
  • objavljivanje reprodukcija ili samog gradiva.

Za istraživanje u Arhivu korisnici se mogu unaprijed pripremiti putem interneta, pretražujući arhivski informacijski sustav ARHiNETVodič kroz arhivske fondove i zbirke DAZG-a.

Gradivo za korištenje potrebno je naručiti unaprijed u dogovoru s djelatnicima Arhiva kako bi ga pripremili i dopremili u Čitaonicu. Ukoliko korisnik nije u mogućnosti izvršiti uvid u gradivo u dogovorenom terminu, obvezan je o tome obavijestiti dežurne djelatnike Čitaonice kako bi se izbjeglo ponavljanje cijelog postupka naručivanja.
U Čitaonici se uz osnovni zahtjev za korištenje gradiva može podnijeti i zahtjev za posebno korištenje arhivskog gradiva (korištenje gradiva u svrhu promidžbe, umnožavanja, objavljivanja ili javnog prikazivanja), zahtjev za istraživanje umjesto korisnika te narudžbenice za izradu i/ili ovjeru preslika izvornog gradiva.

U Čitaonici se u jednom danu mogu dobiti na korištenje najviše tri mikrofilmska svitka, tri arhivske kutije ili svežnja te tri knjige, ne računajući obavijesna pomagala.

U Čitaonici se na korištenje može dobiti i knjižna građu za koju vrijede isti uvjeti korištenja i način naručivanja kao i za arhivsko gradivo.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter