Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Voditelj Odjela:
Maja Brunec, arhivistica

Kontakt:
01/ 4807 – 162
maja.brunec@daz.hr

Odjel za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva, poznatiji pod kolokvijalnim nazivom „Vanjska služba“, nadzire zaštitu i čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva koje se nalazi izvan Arhiva, a na području teritorijalne nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu.
Nadzor se obavlja nad evidentiranim stvarateljima i imateljima arhivskog i registraturnog gradiva, kategoriziranim prema značenju gradiva koje nastaje njihovim radom za dokumentiranje djelatnosti i funkcija koje obavljaju. Kategorizacijom stvaratelja utvrđuju se prioriteti u obavljanju redovnih stručnih nadzora, ali i politika preuzimanja gradiva u Arhiv.
Za svaki obavljeni stručni nadzor sastavlja se zapisnik ili službena bilješka o pregledu, a po potrebi izdaje se rješenje o mjerama koje valja poduzeti u propisanim rokovima. Po njihovu isteku, obavlja se kontrola mjera. Osim toga, provodi se nadzor nad izlučivanjem bezvrijednog gradiva u pismohranama i nadzor nad zbirkama i arhivskim gradivom u vlasništvu srodnih ustanova i građana.

Danas Odjel u svojim evidencijama ima 1 103 stvaratelja arhivskog gradiva od kojih je kategorizirano ukupno 600 stvaratelja prvenstveno javnog arhivskog gradiva od čega 187 u prvoj, a 413 stvaratelja u drugoj kategoriji.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter