Odjel za pravne i opće poslove

Voditeljica Odjela:
Danijela Milovac, tajnica Arhiva

Kontakt:
01/ 4807 – 152
danijela.milovac@daz.hr

Odjel za pravne i opće poslove obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, koordinira i pruža usluge svim djelatnicima Državnog arhiva u Zagrebu, prati i proučava propise od značaja za poslovanje Arhiva, skrbi za pripremu i usklađivanje normativnih akata, izvršenje ugovorenih obveza, brine za sigurnost objekata i imovine, organizira i obavlja poslove na održavanju objekata i opreme te poslove u svezi s nabavom robe, radova i usluga. Upravlja sustavom odlaganja spisa i skrbi o pismohrani samog Arhiva.
Odjel izdaje izvatke i ovjerene preslike izvornih dokumenata na temelju podnesenog zahtjeva.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter