Kategorija: Nekategorizirano

Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2019. godinu Izvješće o radu za 2018. godinu Izvješće o radu za 2017. godinu Izvješće o radu za 2016. godinu Izvješće o radu za 2015. godinu Izvješće o radu za...

Programi rada

Program rada za 2020. godinu Program rada za 2019. godinu Strateški plan za 2017. – 2019. godinu Program rada za 2017. godinu Program rada za 2016. godinu Program rada za 2015. godinu Temeljni ciljevi...

Javna nabava

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja i izdavanja e-računa Poziv za dostavu ponuda za obnovu pročelja  Izjava o nepostojanju sukoba interesa Pravilnik za provedbu jednostavne nabave Planovi nabave: Plan nabave za 2020. godinu: Sukladno članku...

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili kojima raspolaže Državni arhiv u Zagrebu, a koje se odnose na djelatnost samog Arhiva. Zakonom se...

Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskog gradiva uređena je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.)., Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99), čl. 4. do 7., i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva...

Knjižnica Arhiva

U sastavu Državnog arhiva u Zagrebu nalazi se i stručna, odnosno specijalna knjižnica s fondom od oko 50 000 jedinica knjižne građe. Njezin je osnovni cilj biti podrška stručnoj i istraživačkoj djelatnosti posredovanjem knjižne...

Najčešće teme i smjernice za istraživanje

Za olakšano traženje relevantnog arhivskog gradiva uputno je prikupiti određene podatke za pojedine teme: Nacionalizacija/konfiskacija/eksproprijacija imovine (povrat): ime i prezime vlasnika kojem je oduzeta imovina tijelo koje je donijelo rješenje broj i godina rješenja...

Čitaonica Arhiva

Arhivsko i knjižno gradivo Državnog arhiva u Zagrebu može se koristiti samo u Čitaonici Arhiva. Čitaonica Arhiva u Opatičkoj 29 otvorena je svakim radnim danom osim subote od 9 do 14 sati. U Čitaonici...