DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU U KONTEKSTU ZAGREBAČKOG POTRESA 22. OŽUJKA 2020.

VIRTUALNA IZLOŽBA

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU U KONTEKSTU ZAGREBAČKOG POTRESA 22. OŽUJKA 2020.


Međunarodni dan arhiva, lipanj 2020.
Autorica izložbe: Mihaela Barbaric
U realizaciji izložbe sudjelovali: Darko Rubčić, Danko Rusan i Mihaela Barbaric

Razoran potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. i uzrokovao štetu nesagledivih razmjera na građevinama na području grada, posljedice je ostavio i na zgradi Državnog arhiva u Zagrebu u Opatičkoj 29, palači Erdody – Drašković, zaštićenom pojedinačnom kulturnom dobru.

Virtualna izložba prikazat će dokumentarne fotografije koje kronološki prate zbivanja koja su se odvijala neposredno nakon potresa u Državnom arhivu u Zagrebu.

Fokus fotodokumentacije stavljen je na ozbiljna oštećenja koja je pretrpila zgrada Arhiva te na proces sanacije istih koji je još u tijeku te na postupak preventivnih mjera zaštite arhivskog gradiva.

Realizacijom ove izložbe želja je upoznati javnost s krhkošću kultirnih spomenika naspram prirodnih nepogoda te potrebom za intenziviranjem zaštite pokretne i nepokretne kulturne baštine kako bi se za buduće generacije sačuvali tragovi postojanja i kulturnog identiteta Zagreba i njegovih stanovnika.

Državni arhiv u Zagrebu smješten je od 1947. godine u palači Erdody – Drašković, zaštićenom kulturnom dobru koja je status spomenika kulture stekla 1963. godine.

Kompleks četverokrilne palače se sastoji od dva objekta; kasnobaroknog dvokatnog dijela sagrađenog 1798. za vrijeme grofa Aleksandera Erdödyja i ugaonog jednokatnog klasicističkog dijela kojeg je 1835. dao izgraditi novi vlasnik grof Franjo Drašković. Pretpostavlja se da obje zgrade do 1840. povezane u jedan kompleks.

Palača s unutrašnjim dvorištem, sjevernim kasnobaroknim dvokatnim krilom zatvara potez reprezentativnih kuća na nekadašnjem zapadnom zagrebačkom gradskom bedemu, dok jednokatnim klasicističkim istočnim i južnim krilom zatvarao ugao Demetrove i Opatičke ulice.

Ugaona jednokatnica se po svojim stilskim karakteristikama pripisuje arhitektu Bartolu Felbingeru, jednom od najznačajnijih zagrebačkih graditelja prve polovice 19. stoljeća, a smatra se da je Felbinger dao urediti i pročelje baroknog dvokatnog dijela palače nastalo je nakon rušenja sjevernih gradskih vrata 1838. u klasicističkom stilu te je tom dijelu dodao i neke klasicističke detalje; drvena vrata s motivom kopna, nadvratnke i kovanu balkonsku ogradu prema Tuškancu.

Nakon grofa Franje Draškovića vlasnik objekta na kratko razdoblje postaje veleposjednik Ivan Kuković, a od 1851. do 1945. zgradu je koristilo Financijalno ravnateljstvo za Hrvatsku i Slavoniju.

U razdoblju nakon 2. svjetskog rata, rješenjem Stambenog odsjeka Rajonskog narodnog odora I. rajona Zagreb od 27. prosinca 1947., palača je u cijelosti dodijeljena Prosvjetnom odjelu Narodnog odbora grada Zagreba za smještaj tadašnjeg Arhiva grada Zagreba.

Dodijeljeni prostor nikad nije u potpunosti odgovarao specifičnim potrebama gradskog arhiva te se više od 50 godina traži drugo, prikladnije i namjensko rješenje, no u međuvremenu se, na prvotno nefunkcionalnom objektu, uspjelo parcijalnim adaptacijama izvršiti prilagodba potrebnoj funkciji.

Tako su na palači u posljednjih nekoliko desetljeća izvršeni mnogi građevinski zahvati s ciljem poboljšanja konstrukcije zgrada i prilagodbom namjeni kulturne institucije; od prvotnog popravka krovišta radi zaštite od prodora oborina, uređenja spremišta po važećim standardima, uređenja čitaonice za korisnike, adaptacije svih instalacija, obnove krovišta, uređenje dimnjaka, vanjskih prozora, glavnog ulaza i svih vrata, postavljanja gromobranske instalacije, ugradnje sustava za sanaciju vlage do početka obnove fasade parcijalnim sistemom.

Potresi koji su zadesili Zagreb 1976. i 1990. također su prouzrokovali oštećenja na zgradi, na spojnim mjestima stropova i nosećih zidova te uzrokovali oštećenje dimnjaka i krova.

U tjednu koji je prethodio velikom ovogodišnjem potresu skinute su skele na istočnom pročelju jednokatnice prema Opatičkoj i samom uglu Demetrove nakon što su zgotovljeni jednogodišnji radovi na obnovi fasade.

U razornom potresu koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. i izazvao katastrofalna oštećenja na kulturno – povijesnoj graditeljskoj baštini grada Zagreba, palače Erdody – Drašković Državnog arhiva u Zagrebu također je pretrpila značajna oštećenja na oba svoja dijela; starijoj kasnobaroknoj dvokatnici i mlađoj klasicističkoj jednokatnici.

Potres je na zgradama ostavio posljedice u vidu mnogobrojnih pukotina na zidovima, stropovima i svodovima, urušeni su dimnjaci na kasnobaroknom objektu koji su probili krovište i stvorili otvore iznad spremišnog prostora.

U kratkom je roku obavljena hitna sanacija otvora na krovištu te postavljeno oko 400 m2 najlona kako bi se preventivno zaštitilo arhivsko gradivo od oborina, a u najkritičnijim točkama spremišta su najlonom zaštićene i police s arhivskim gradivom.

Objekt je, nakon preeliminarne procjene statičara, označen žutom oznakom kao privremeno neuporabljiv, a zbog mogućnosti urušavanja zbog daljnjeg podrhtavanja tla zabranjen je boravak u zgradi osim nužnog kretanja.

Pregled objekta su također izvršili i stručni djelatnici Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te su izdali upute za postavljanje potpornih stupova kako bi se osigurala stabilnost zgrade te započelo izmještanje arhivskog gradiva iz ugroženih spremišnih prostora.

U Državnom arhivu u Zagrebu obavljeni su sljedeći radovi; osigurala se statika zgrade, postavili su se potporni stupovi u podrumu, prizemlju i I. katu, postavila se skela za popravak krovišta te odvoz šute, završeni su radovi na osposobljavanju radnih prostorija u klasicističkoj jednokatnici, obavljeno je izmještenje dijela arhivskog gradiva na novu lokaciju (oko 2200 d/m).

Istodobno je, u takvim izvanrednim okolnostima i zbog oštećene zgrade i zbog pandemije virusa COVID-19, organizirano u prostoru u prizemlju zgrade obavljanje gotovo svih poslovnih procesa te nastavljen rad s korisnicima na daljinu, a od 1. lipnja 2020. korisnici osobno mogu doći u prostor Čitaonice i izvršiti uvid u gradivo kojemu je trenutno omogućen pristup.

Posebno valja istaknuti činjenicu da je u Državnim arhivu u Zagrebu pohranjena Zbirka građevinskih nacrta koja sadrži projektnu i izvedbenu tehničku dokumentaciju objekata izgrađenih na području grada Zagreba i okolice u vremenskom rasponu od 1850. do 1967., a koja je u ovim okolnostima neophodna građanima Zagreba čije su građevine stradale u potresu. U razdoblju od početka travnja do kraja svibnja 2020. u Državnim arhivu u Zagrebu je zaprimljeno i riješeno oko 500 korisničkih zahtjeva koji se odnose na predmetnu dokumentaciju.


Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; pročelje na istočnoj strani Opatičke ulice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; unutarnje dvorište palače Erdödy – Drašković

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; urušen dimnjak i posljedično oštećeno krovište na kasnobaroknoj dvokatnici palače Erdody – Drašković

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; urušen dimnjak i posljedično oštećeno krovište na kasnobaroknoj dvokatnici palače Erdody – Drašković

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; zaostala šuta na krovu od urušenog dimnjaka i oštećenog krovišta

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; zaostala šuta na krovu od urušenog dimnjaka i oštećenog krovišta

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja na hodniku klasicističke jednokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja na svodovima u hodniku kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja na hodniku kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja na stepeništu kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja na stepeništu kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u uredskim prostorijama u kasnobaroknoj dvokatnici

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u reprezentativnom prostoru Stare čitaonice u kasnobaroknoj dvokatnici

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru na II. katu kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru na II. katu kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru na II. katu kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.; oštećenja u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice

Preventivna zaštita polica s arhivskim gradivom, 23. ožujka 2020.

Preventivna zaštita polica s arhivskim gradivom, 23. ožujka 2020.

Preventivna zaštita polica s arhivskim gradivom, 23. ožujka 2020.

Preventivna zaštita polica s arhivskim gradivom, 23. ožujka 2020.

Saniranje posljedica potresa na krovištu zgrade - vatrogasci uklanjaju oštećene i potencijalno opasne crijepove, 27. ožujka 2020.

Saniranje posljedica potresa na krovištu zgrade - vatrogasci uklanjaju oštećene i potencijalno opasne crijepove, 27. ožujka 2020Stanje zgrade Državnog arhiva u Zagrebu neposredno nakon potresa 22. ožujka 2020.

Početak radova na sanaciji zgrade Državnog arhiva u Zagrebu, 9. travnja 2020.

Postavljeni potporni stupovi na stepeništu kasnobarokne dvokatnice, druga polovica travnja 2020.

Postavljeni potporni stupovi u hodniku u prizemlju kasnobarokne dvokatnice, druga polovica travnja 2020.

Postavljeni potporni stupovi u spremišnom prostoru u prizemlju kasnobarokne dvokatnice, druga polovica travnja 2020.

Postavljeni potporni stupovi u hodniku na I. katu kasnobarokne dvokatnice, druga polovica travnja 2020.

Postavljeni potporni stupovi u reprezentativnom prostoru Stare čitaonice na I. katu kasnobarokne dvokatnice, druga polovica travnja 2020.

Postavljeni potporni stupovi u uredskom prostoru na I. katu kasnobarokne dvokatnice, druga polovica travnja 2020.

Postavljanje skele na istočnom pročelju kasnobarokne dvokatnice, početak svibnja 2020.

Postavljanje skele na istočnom pročelju klasicističke jednokatnice, početak svibnja 2020.

Pripreme za izmještenje arhivskog gradiva na drugu lokaciju, 25. svibnja 2020.

Pripreme za izmještenje arhivskog gradiva na drugu lokaciju, 25. svibnja 2020.

Izmještenje arhivskog gradiva na drugu lokaciju, 25. svibnja 2020.

Izmještenje arhivskog gradiva na drugu lokaciju, 25. svibnja 2020.

Izmještenje arhivskog gradiva na drugu lokaciju, 25. svibnja 2020.

Izmještenje arhivskog gradiva na drugu lokaciju, 25. svibnja 2020.

Spremišni prostori za vrijeme izmještenja arhivskog gradiva, 27. svibnja 2020.

Spremišni prostori nakon izmještenja arhivskog gradiva, 29. svibnja 2020.

Spremišni prostori nakon izmještenja arhivskog gradiva, 29. svibnja 2020.

Spremišni prostori nakon izmještenja arhivskog gradiva, 29. svibnja 2020.