HR-DAZG-1200 Narodni odbor kotara Samobor

  • Zapisnik posljednje sjednice Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođača Narodnog odbora kotara Samobor na kojoj je donesen zaključak o prijenosu preostalih proračunskih sredstava na općinu Samobor i kotar Zagreb. HR-DAZG-1200 Narodni odbor kotara Samobor, kut. 1.

Arhivsko gradivo ovog fonda sačuvano je fragmentarno, a sastoji se uglavnom od predmetnih spisa i malog broja registraturnih pomagala. Od registraturnih pomagala sačuvane su samo dvije knjige evidencije građevnih dozvola i urudžbeni zapisnik Disciplinskog suda.

S obzirom na nedostatak registraturnih pomagala, sačuvano gradivo podijeljeno je u serije po sadržajnom načelu. Formirane su slijedeće serije: Zapisnici sjednica i opći spisi, Ratna šteta, Nacionalizacija imovine, Konfiskacija imovine, Agrarna politika, Građevinske dozvole, Statusna pitanja zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih radnji i Personalna dokumentacija. Sačuvano gradivo može poslužiti prvenstveno za zadovoljavanje praktičnih potreba pojedinaca ili pravnih osoba u svezi s njihovim imovinskim pravima i interesima. Na osnovi gradiva može se proučavati i razvoj lokalne uprave i komunalne izgradnje na prostoru koji je obuhvaćao kotar Samobor u prvih deset godina nakon 2. svjetskog rata.

Narodni odbor kotara Samobor osnovan je temeljem Zakona o promjeni naziva Narodno-oslobodilačkih odbora (Narodne novine br. 3/1945), a teritorijalna nadležnost je utvrđena Zakonom o administrativno-teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske (Narodne novine br. 60/1947). Stvarna nadležnost regulirana je saveznim (tzv. općim) zakonima o narodnim odborima (Službeni list br. 43/1946, br. 49/1949 i br. 22/1952) te nizom posebnih zakona.

Teritorijalna nadležnost Narodnog odbora kotara Samobor obuhvaćala je slijedeća naselja: Braslovje, Bestovje, Bregana, Brezje, Cerje, Dol, Domaslovec, Draganje Selo, Drežnik, Falašćak, Galgovo, Gradna, Grdanjci, Gregurić Breg, Hrastina, Jarušje, Javorek, Kalinovica, Kerestinec, Kladje, Klake, Konščica,Kotari, Mala Gorica, Mala Rakovica, Manja Vas, Molvice, Noršić Selo, Novaki, Orešje, Otok, Otruševac, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgradje Podokićko, Podvrh, Poklek, Rakitje, Rakov Potok, Rude, Samobor, Savrašćak, Slani Dol, Smerovišće, Strmec, Sveta Nedelja, Sveti Martin, Velika Jazbina, Veliki Lipovac, Vrbovec i Vrhovćak.

Zakonom o provođenju reorganizacije narodnih odbora, koji je donesen 1952. godine radi usklađivanja s Općim zakonom o narodnim odborima iz iste godine, ukidaju se mjesni narodni odbori i osnivaju općine. Na području kotara Samobor Zakonom o podjeli Narodne Republike Hrvatske na kotare, gradove i općine osnovano je šest općina: Bregana, Galgovo, Poklek, Samobor, Samobor Vanjski i Sv. Nedjelja. Kotar Samobor bio je u sastavu okruga Zagreb od srpnja 1947. do travnja 1949., a od tada do prosinca 1951. u sastavu oblasti Zagreb. Kotar Samobor ukinut je donošenjem Zakona o području kotara i općina u Narodnoj Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 36/1955), kojim je znatno smanjen broj kotara u NRH. Umjesto kotara Samobor osnovana je općina Samobor, koja u cijelosti ulazi u sastav kotara Zagreb. Kotar Samobor prestao je s radom 31. kolovoza 1955.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter