HR-DAZG-10 Gradsko poglavarstvo Zagreb

  • Električni reklamni sat u Gradskoj tržnici na Dolcu. HR-DAZG-10 Gradsko poglavarstvo Zagreb, Građevni odsjek. spis br. 181618/1935.

Fond HR-DAZG-10 Gradsko poglavarstvo Zagreb sadrži gradivo nastalo radom Poglavarstva u razdoblju od kraja I. svjetskog rata 1918. do 1941. godine. Sačuvano gradivo čine knjige i spisi. U vremenu djelovanja stvaratelja fonda, sačuvano je vrijedno gradivo za proučavanje povijesti i života stanovnika u gradu Zagrebu. Sadržaj spisa je raznolik, jer govore o svim područjima života i rada u gradu. Iz njih doznajemo kako se odvijao upravni, socijalni, zdravstveni, politički, vojni, gospodarski, graditeljski, prosvjetni i kulturni život Zagrepčana. To je vrijeme intenzivne graditeljske djelatnosti, posebno u gradnji malih stanova, donošenja generalnog regulatornog plana itd. Pojedini spisi imaju i osobni karakter, kao što su to osobnici, koji su vođeni za sve gradske činovnike i službenike. U knjigama su upisani podaci o svim akcijama Gradske uprave, kao i podaci potrebni za poznavanje gradskog života. Posebno su zanimljivi zapisnici gradskog zastupstva/ skupštine/ vijeća kao i zapisnici pojedinih odbora, jer iz njih možemo saznati štošta o gradu i životu u njemu. Gradski vijećnici raspravljali su o svemu što je bilo od interesa za grad, a sve je to ostalo zabilježeno u upravnim gradskim knjigama. Ono što nije bilo riješeno statutima za sve grane djelatnosti Gradske uprave, ili ono što nije bilo riješeno na Gradskoj skupštini, rješavalo je Predsjedništvo Gradskog poglavarstva grada Zagreba brojnim okružnicama ili drugim pismenim odredbama.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter