HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba

Najstariji i najvrijedniji fond koji se čuva u Državnom arhivu u Zagrebu je fond Poglavarstva slobodnog kraljevskog grada Zagreba koji obuhvaća vremensko razdoblje od 1242. do 1850. godine. Zlatnom bulom Bele IV. Gradec se uzdiže na razinu slobodnog kraljevskog grada, čime je bio izuzet iz sudske i upravne vlasti županije. Na čelu Poglavarstva slobodnog kraljevskog grada Zagreba bio je gradski sudac, koji je u gradu obnašao sudsku, upravnu i gospodarstvenu vlast.

Sukladno spomenutim područjima, o kojima od 1242. grad Zagreb samostalno vodi računa, takva dokumentacija nam je i sačuvana kao zrcalo rada Poglavarstva od najranijih godina.

Tako se u našem najstarijem fondu može pronaći gradivo koje nam prikazuje upravnu, sudbenu i gospodarstvenu djelatnost Poglavarstva. Sačuvano gradivo nam puno govori o povijesti grada Zagreba i neizostavni je izvor za svakog istraživača koji proučava povijest naše metropole.

Gradivo koje smo željeli predstaviti javnosti i budućim istraživačima je izabrano na temelju sadržajne raznolikosti i značajne informativne vrijednosti. S obzirom na to da su opisi najčešće sažeti, na ovaj način nastojimo ilustrativno i opisno približiti sadržaj fonda svim našim korisnicima.

Gradivo upravne djelatnosti Poglavarstva nastalo je radom Poglavarstva (izborne i redovite sjednice), radom bilježnika i radom gospodarstvenog i sirotinjskog povjerenstva.

Prvi dokument koji donosimo je najstarija isprava koja se čuva u Državnom arhivu u Zagrebu, iz 1258. godine. Njome kralj Bela IV. dodjeljuje građanima zagrebačkog Gradeca zemljište Svibje sa šumama i određuje obvezu plaćanja banu 200 pensa godišnje. Isprava je pisana latinskim jezikom na pergamentu.

001-10

HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 1.

Drugi izabrani dokument nam označava veliku povijesnu prekretnicu – izabiranje hrvatskog jezika za službeni jezik administracije u zamjenu za dodatašnji službeni jezik – latinski. O promjeni jezika nam svjedoči Zapisnik sjednice Poglavarstva iz 1848. godine u kojem vidimo i provođenje spomenute odluke u praksi.

untitled-1

HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 853.

Treći dokument koji smo odlučili predstaviti je Zapisnik novopriljenih zagrebačkih građana od 1733. godine, što je zanimljiv izvor za razna genealoška istraživanja koja su česta u Državnom arhivu u Zagrebu. Jednako tako, možemo pratiti širenje i razvoj Zagreba, te njegovo pretvaranje u urbano središte.Gradivo sudbene djelatnosti Poglavarstva sadrži dokumentaciju o sudskim pozivima i presudama iz kojih saznajemo razloge poziva na sud kao i izrečene presude zbog povrede časti, kelveta, uvreda, psovki i pogrde, tučnjave, ranjavanja, nasilja, razbojstva, krađe, čaranja i vračanja itd. Posebno zanimljivi su spisi u sudskom postupku protiv vještica – Margarete Kuljanke i Katarine Mudić. Iz spisa je vidljiv cijeli postupak iznuđivanja priznanja za coprnjanje.

20

HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 1652.

Četvrti dokument koji smo izdvojili je sudski spis u procesu protiv Margarete Kuljanke iz 1733. godine, o čemu se više može pronaći u fondu HR-DAZG-839 Hirc Dragutin, čiji zapisi su objavljeni u izdanju Matice hrvatske Stari Zagreb I. (557.-573.).

10

HR-DAZG-1 Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 2032.

 

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter