Darko Rubčić, prof.

Darko Rubčić, prof.Darko Rubčić rođen je 6. travnja 1954. u Kutini.

U Zagrebu je završio opću gimnaziju i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij povijesti i arheologije 1980. godine. Od 1982. godine zaposlen u Državnom arhivu u Zagrebu gdje je 1984. godine postao voditeljem Odjela za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

Ravnateljem Državnog arhivu u Zagrebu imenovan je 31.12.1998. te dužnost obnaša sljedećih 16 godina, do 31.12. 2014. kad postaje voditeljem Odjela za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

Stekao je zvanje arhivski savjetnik, a u svom profesionalnom djelovanju objaviio je niz stručnih članaka i izradio “Vodič za arhiviranje dokumentacije u trgovačkim društvima”.

Član je Hrvatskog arhivskog vijeća (zamjenik predsjednice vijeća), član Nadzornog odbora Hrvatskog arhivističkog društva i član Povjerenstva za stručni  ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.

Obnašao je dužnost predsjednika Zagrebačkog arhivističkog društva i Kolegija ravnatelja arhiva Hrvatske.

Inicijator je I osnivač SIHER projekta.

U svojstvu predavača i izlagača sudjelovao na mnogobrojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i regiji (Slovenija, Italija, BiH, Hrvatska, Srbija i Kosovo) te je recenzent mnogih stručnih djela.