Autor: daz

Zima / Od straha k veselju

Državni arhiv u Zagrebu i Zgodovinski arhiv Celje u četvrtak, 13. veljače 2014. u Muzeju grada Zagreba otvorili su izložbu Zima / Od straha k veselju autora dr. Boruta Batagelja. Ova sezonska izložba predstavlja...

Gradovi i trgovišta na hrvatsko – štajerskoj granici

Autori izložbe i kataloga: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Damir Hrelja, Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec i dr. Aleksander Žižek. Oblikovanje plakata:  Damir Klaić Grafičko oblikovanje kataloga: Damir...

Službeno informiranje u prošlosti – Ignorantia iuris nocet

Međunarodni dan arhiva, lipanj 2013. Koncepcija izložbe: Mihaela Barbaric Suradnik: Tomislav Vidaković Oblikovanje plakata: Mihaela Barbaric i Sebastian Tišlar Grafička obrada panoa: Sebastian Tišlar Prema članku 89. Ustava Republike Hrvatske, a povodeći se jednim...

Slavic Capitals in 2D

Arhivi glavnih gradova slavenskih zemalja pripremili su zajedničku putujuću izložbu pod nazivom Slavic Capitals in 2D / History of Slavic Capitals Through the Archive Materials (Slavenski glavni gradovi u 2D / Povijest slavenskih glavnih...

Dokumentarna fotografija iz foto–albuma Josipa Kokalja

Međunarodni dan arhiva 2012. Koncepcija izložbe: Branka Molnar Istraživanje: Kristina Pereža, Marija Zorko, Katarina Horvat Postav: Danko Rusan Grafička priprema i dizajn: Lartis Deplijan: Branka Molnar Lektura: Kristina Pereža Josip Kokalj (1873., Jasenice –...