Autor: daz

Djelatnici arhiva

Ravnatelj: Darko Rubčić, arhivski savjetnik tel: 01/ 4807 – 151 e-mail: darko.rubcic@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva Voditeljica Odjela: Željka Dmitrus, arhivistica, specijalistica za starije arhivsko gradivo tel: 01/ 4807 –...

Obveze stvaratelja i imatelja gradiva

Obveze stvaratelja i imatelja javnog arhivskog i registraturnog gradiva određene su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) i podrazumijevaju obvezu fizičke zaštite, redovitog odabiranja i izlučivanja gradiva uz...

Opatička 29

Palača u Opatičkoj ulici 29, u kojoj se nalazi Državni arhiv u Zagrebu, zaštićeni je spomenik kulture te se zbog svoje povijesne i umjetničke vrijednosti vanjskog dijela, ali i unutrašnjosti, nalazi pod posebnom zaštitom...

Povijest Arhiva

Državni arhiv u Zagrebu razvio se iz pismohrane Kraljevskog slobodnog grada Zagreba i tradicije čuvanja povelja koje su utvrđivale gradska prava i slobode. Prvi pisani izvor Gradskog arhiva o čuvanju gradiva potječe iz 1572....

I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

Voditeljica Odjela: Željka Dmitrus, arhivistica, specijalistica za starije arhivsko gradivo Kontakt: 01/ 4807 – 163 zeljka.dmitrus@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, sa sjedištem u Opatičkoj 29, sređuju i obrađuju arhivsko gradivo...

Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima. Osnivač Državnog arhiva...

HR-DAZG-4 Gradsko poglavarstvo Zagreb, sign. POLIT 36.

Domovnica glavnog grada Zagreba iz 1854.

Domovnica glavnog grada Zagreba iz 1854. godine. HR-DAZG-4 Gradsko poglavarstvo Zagreb, sign. POLIT 36. Domovnica za Mikulu Milkovića, ovdanjeg žitelja i težaka, rodom iz Kranjske, verozakona katoličkog, stališa oženitog, zanata težačkog. Domovnica je bila...

Damir Brezović

Na svoj dugogodišnji radni vijek u Državnom arhivu u Zagrebu gledam s osobitim zadovoljstvom.
Unatoč tome što ne radim na stručnim arhivskim poslovima, rad u arhivskoj ustanovi mi je omogućio upoznavanje i upliv u primarnu arhivsku djelatnost čuvanja arhivskog gradiva u smislu pokretnog kulturnog dobra, a arhivska zajednica je postala dio mog poslovnog identiteta i time se ponosim.