Autor: daz

Bibliografija o arhivu

100 godina Arhiva. katalog izložbe Hendija, Z. (ur.). Zagreb, 2007. Arhivi i arhivsko gradivo: zbirka pravnih propisa 1828.-1997. Rastić, M. (prir.). Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998. Barbaric, M. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata – odraz aktualnih...

Arhiv u brojkama

1572.           prvi pisani izvor o čuvanju gradiva Kraljevskog slobodnog grada Zagreba 1907.          godina osnutka 1258.          godina najstarije isprave pohranjene u Arhivu 2015.   ...

Ravnatelji/ce arhiva

Darko Rubčić, prof., 2019. – dr. sc. Živana Heđbeli, 2015. – 2018. Darko Rubčić, prof., 1999. – 2014. Marijan Rastić, prof., 1972. – 1998. Branko Vojnović, prof., 1959. – 1971. Antun Kajfeš, prof. dr.,...

Djelatnici arhiva

Ravnatelj: Darko Rubčić, arhivski savjetnik tel: 01/ 4807 – 151 e-mail: darko.rubcic@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva Voditeljica Odjela: Željka Dmitrus, arhivistica, specijalistica za starije arhivsko gradivo tel: 01/ 4807 –...

Obveze stvaratelja i imatelja gradiva

Obveze stvaratelja i imatelja javnog arhivskog i registraturnog gradiva određene su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) i podrazumijevaju obvezu fizičke zaštite, redovitog odabiranja i izlučivanja gradiva uz...

Opatička 29

Palača u Opatičkoj ulici 29, u kojoj se nalazi Državni arhiv u Zagrebu, zaštićeni je spomenik kulture te se zbog svoje povijesne i umjetničke vrijednosti vanjskog dijela, ali i unutrašnjosti, nalazi pod posebnom zaštitom...

Povijest Arhiva

Državni arhiv u Zagrebu razvio se iz pismohrane Kraljevskog slobodnog grada Zagreba i tradicije čuvanja povelja koje su utvrđivale gradska prava i slobode. Prvi pisani izvor Gradskog arhiva o čuvanju gradiva potječe iz 1572....

I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

Voditeljica Odjela: Željka Dmitrus, arhivistica, specijalistica za starije arhivsko gradivo Kontakt: 01/ 4807 – 163 zeljka.dmitrus@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, sa sjedištem u Opatičkoj 29, sređuju i obrađuju arhivsko gradivo...