Autor: daz

Čitaonica Arhiva

Arhivsko i knjižno gradivo Državnog arhiva u Zagrebu može se koristiti samo u Čitaonici Arhiva. Čitaonica Arhiva u Opatičkoj 29 otvorena je svakim radnim danom osim subote od 9 do 14 sati. U Čitaonici...

Ostalo

Rječnik arhivske terminologije MAV-a (verzija 1) Rječnik arhivske terminologije MAV-a (verzija 2) Višejezični rječnik arhivske terminologije IIAS-a Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zaštita osobnih podataka – preporuke Zakon o zaštiti autorskog...

Uredsko poslovanje

Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09) Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akta (NN 38/1988)

Arhivske norme i standardi

Pravilnikom o evidencijama u arhivima (NN 90/2002) propisano je da se arhivsko gradivo i stvaratelji opisuju sukladno normama izdanim od strane Međunarodnog arhivskog vijeća – Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva (ISAD/G)) te...

Arhivsko zakonodavstvo

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o...

Osnovni akti Arhiva

Statut Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu knjižnice Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o videonadzoru Odluke: Odluka o...

Bibliografija o arhivu

100 godina Arhiva. katalog izložbe Hendija, Z. (ur.). Zagreb, 2007. Arhivi i arhivsko gradivo: zbirka pravnih propisa 1828.-1997. Rastić, M. (prir.). Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1998. Barbaric, M. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata – odraz aktualnih...

Arhiv u brojkama

1572.           prvi pisani izvor o čuvanju gradiva Kraljevskog slobodnog grada Zagreba 1907.          godina osnutka 1258.          godina najstarije isprave pohranjene u Arhivu 2015.   ...

Ravnatelji/ce arhiva

Darko Rubčić, prof., 2019. – dr. sc. Živana Heđbeli, 2015. – 2018. Darko Rubčić, prof., 1999. – 2014. Marijan Rastić, prof., 1972. – 1998. Branko Vojnović, prof., 1959. – 1971. Antun Kajfeš, prof. dr.,...