Autor: daz

Odjel za pravne i opće poslove

Voditeljica Odjela: Danijela Milovac, tajnica Arhiva Kontakt: 01/ 4807 – 152 danijela.milovac@daz.hr Odjel za pravne i opće poslove obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, koordinira i pruža usluge svim djelatnicima Državnog arhiva u Zagrebu,...

Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove

Voditelj Odjela: Mihaela Barbaric, arhivistica specijalist Kontakt: 01/ 4807 – 167 mihaela.barbaric@daz.hr Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove ima zadaću prikupljanja, objedinjavanja i sistematiziranja dokumentacije o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Zagrebu....

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta arhivist, arhivski tehničar, portir – čuvar (m/ž) (siječanj 2020) (završen) Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto arhivist Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto arhiviski tehničar Odluka o odabiru...

Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2019. godinu Izvješće o radu za 2018. godinu Izvješće o radu za 2017. godinu Izvješće o radu za 2016. godinu Izvješće o radu za 2015. godinu Izvješće o radu za...

Programi rada

Program rada za 2020. godinu Program rada za 2019. godinu Strateški plan za 2017. – 2019. godinu Program rada za 2017. godinu Program rada za 2016. godinu Program rada za 2015. godinu Temeljni ciljevi...

Javna nabava

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja i izdavanja e-računa Poziv za dostavu ponuda za obnovu pročelja  Izjava o nepostojanju sukoba interesa Pravilnik za provedbu jednostavne nabave Planovi nabave: Plan nabave za 2020. godinu: Sukladno članku...

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili kojima raspolaže Državni arhiv u Zagrebu, a koje se odnose na djelatnost samog Arhiva. Zakonom se...