Autor: daz

Programi rada

  Program rada za 2019. godinu Strateški plan za 2017. – 2019. godinu Program rada za 2017. godinu Program rada za 2016. godinu Program rada za 2015. godinu Temeljni ciljevi programa rada za 2014....

Javna nabava

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja i izdavanja e-računa Poziv za dostavu ponuda za obnovu pročelja  Izjava o nepostojanju sukoba interesa Pravilnik za provedbu jednostavne nabave Planovi nabave: Plan nabave za 2019. godinu I. Izmjene...

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili kojima raspolaže Državni arhiv u Zagrebu, a koje se odnose na djelatnost samog Arhiva. Zakonom se...

Općenite odredbe

Korištenje gradiva uređeno je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) , Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice DAZG-a. Korištenjem arhivskog gradiva smatra se...

Postupak naručivanja arhivskog gradiva

Zahtjev za korištenje gradiva možete podnijeti na jedan od sljedećih načina: osobno u Čitaonici Arhiva od 9 do 14 sati, poštom na adresu: Državni arhiv u  Zgrebu, Opatička 29,  10 000 Zagreb, elektroničkom poštom...

Izrada preslika

Arhiv izrađuje preslike izvornog, mikrofilmiranog i digitaliziranog arhivskog gradiva za čiju se izradu plaća naknada prema Cjeniku usluga DAZG-a. Korisnik je obvezan podnijeti pisanu narudžbenicu za izradu preslika nakon čije predaje će se korisniku...

Obveze korisnika

Pri korištenju arhivskog gradiva korisnik je obvezan s njim postupati pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja. Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva,...

Kamenita vrata; pogled iz Radićeve ulice / HR-DAZG-857 Zbirka Ulčnik Ivan, sign. 621

Šetnja Zagrebom dokonog purgera

U nizu svojih zadataka Državni arhiv u Zagrebu posebnu pažnju posvećuje predstavljanju, putem prigodnih izložbi, svog bogatog fundusa široj javnosti. Tema ove izložbe je Zagreb na starim fotografijama, a naziv izložbe, Šetnja Zagrebom dokonog...