Autor: daz

Obveze korisnika

Pri korištenju arhivskog gradiva korisnik je obvezan s njim postupati pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja. Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva,...

Kamenita vrata; pogled iz Radićeve ulice / HR-DAZG-857 Zbirka Ulčnik Ivan, sign. 621

Šetnja Zagrebom dokonog purgera

U nizu svojih zadataka Državni arhiv u Zagrebu posebnu pažnju posvećuje predstavljanju, putem prigodnih izložbi, svog bogatog fundusa široj javnosti. Tema ove izložbe je Zagreb na starim fotografijama, a naziv izložbe, Šetnja Zagrebom dokonog...

Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskog gradiva uređena je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.)., Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99), čl. 4. do 7., i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva...

Šetnja Zagrebom dokonog purgera

Šetnja Zagrebom dokonog purgera Tjedan arhiva 2004. Autorica izložbe: Dubravka Čengić i Ivana Prgin Suradnici na postavu izložbe: Danijela Milovac, Ivan Penava, Katarina Horvat i Mihaela Topolovec Tijekom Tjedna arhiva 2004. u Državnom arhivu...

Avenija Dubrovnik 36

Prostor u Aveniji Dubrovnik 36 Gradsko poglavarstvo Zagreba dodijelilo je Državnom arhivu u Zagrebu kao privremeno rješenje 2001. godine. Radi se o podrumskom prostoru i dijelu prizemlja u (tada) novoizgrađenoj zgradi I. gimnazije u...

Teritorijalna nadležnost

Državni arhiv u Zagrebu je teritorijalno nadležan za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije (izuzev gradova Ivanić Grad i Vrbovec te općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Preseka i Rakovec) kao i za dio Krapinsko-zagorske...