Autor: daz

Arhivsko zakonodavstvo

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09  NN 46/17 Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, NN 90/02 Pravilnik o evidencijama u arhivima, NN 90/02 Pravilnik o izmjenama i dopunama...

Osnovni akti Arhiva

Statut Državnog arhiva u Zagrebu / Izmjene i dopune Statuta Pravilnik o radu Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu Pravilnik o radu knjižnice Državnog arhiva u Zagrebu  ...

Bibliografija o arhivu

Laszowski, Emil: Zagrebački gradski arhiv. Zagreb (Revija društva Zagrebčana). 7. Zagreb, 1939., 225-232. Matica, Zvonimir: Naš gradski arhiv. Gradski namještenik, 3. Zagreb, 1940., 36-37. Buturac, Josip: Arhivi u Zagrebu, Zagreb (Revija društva Zagrebcana). 10....

Arhiv u brojkama

1572.           prvi pisani izvor o čuvanju gradiva Kraljevskog slobodnog grada Zagreba 1907.          godina osnutka 1258.          godina najstarije isprave pohranjene u Arhivu 2015.   ...

Ravnatelji/ce arhiva

dr. sc. Živana Heđbeli, 2015. – Darko Rubčić, prof., 1999. – 2014. Marijan Rastić, prof., 1972. – 1998. Branko Vojnović, prof., 1959. – 1971. Antun Kajfeš, prof. dr., 1947. – 1959. Emil Laszowski, upravitelj,...

Djelatnici arhiva

Ravnateljica: Živana Heđbeli, viša arhivistica tel: 01/ 4807 – 151 e-mail: ravnateljica@daz.hr I. odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva Voditeljica Odjela: Katarina Horvat, viša arhivistica tel: 01/ 4807 – 165 e-mail: katarina.horvat@daz.hr Marija...

Obveze stvaratelja i imatelja gradiva

Obveze stvaratelja i imatelja javnog arhivskog i registraturnog gradiva određene su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997, 64/2000, 65/2009)  i podrazumijevaju obvezu fizičke zaštite, redovitog odabiranja i izlučivanja gradiva uz odobrenje...