Autor: daz

HR-DAZG-857 Zbirka Ulčnik Ivan, 1702.

Viteška dvorana Kule nad Kamenitim vratima Na poticaj Družbe Braće Hrvatskog Zmaja, Gradsko poglavarstvo je 1907. osnovalo Gradsku knjižnicu i muzej, u čijem je sastavu bio i arhiv. Veliki dio namještaja s fotografije danas...

HR-DAZG-948 Skupština grada Zagreba

Skupština grada Zagreba sljednik je Narodnog odbora grada Zagreba. Osnovana je temeljem ustavnih promjena 1963. godine. Izbori za Gradsku skupštinu održani su 3. lipnja 1963. godine, a konstituirajuća sjednica održana je 12. lipnja 1963....

HR-DAZG-37 Narodni odbor grada Zagreba

Arhivski fond Narodni odbor grada Zagreba (oznaka HR-DAZG-37.) je jedan od najobimnijih i najsloženijih fondova u Državnom arhivu u Zagrebu. Narodni odbor grada Zagreba kao stvaratelj arhivskog gradiva djelovao je u razdoblju od 1945....