Arhivsko zakonodavstvo

 1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.)
 2. UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama,NN 25/2013, 85/2015
 4. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/2018
 5. Zakon o tajnosti podataka, NN 79/2007, 86/2012
 6. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09  NN 46/17
 7. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima, NN 90/02
 8. Pravilnik o evidencijama u arhivima, NN 90/02
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima, NN 106/07
 10. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva, NN 67/99
 11. Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu, NN 65/04
 12. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva, NN 90/02
 13. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, NN 63/04
 14. Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, NN 106/07
 15. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama, NN 93/04
 16. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci, NN 107/10
 17. Kategorizacija stvaratelja gradiva u nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu, NN 126/08
Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter